شرکت آبزی اکسیر کوثر
امروز: چهارشنبه، 24 مهر 1398
شرکت آبزی اکسیر کوثر در حال حاضر دارای 7 مزرعه پرورش ماهی می باشد که با روش های جدید و آخرین متدها در مزرعه داری آبزیان اداره می شوند.
مزرعه احمدآباد مستوفی
فیروزکوه
ماهیچال
احرار الشتر
شهدای گمنام
مرکز تحقیقات قصر شیرین
مزرعه ایوشان
Abzi Exir Kosar Farms in English Language
شرکت نرم افزاری صبا نت
2013 - 1391