امروز
1399 آبان 9
23 8
15 07 98
3 0

بازدید مدیران شیلات ایران و سایر بازدید کنندگان از غرفه آبزی اکسیر کوثر در چهارمین نمایشگاه شیلاتی IFEX

خلاصه :

به گزارش روابط عمومی آبزی اکسیر کوثر در نمایشگاه IFEX مهمانان ویژه ای از جمله مدیران شیلات ایران و سایر شرکت ها و کارشناسان شیلاتی از غرفه آبزی اکسیر کوثر بازدید به عمل آوردند.


بازدید مدیران شیلات ایران

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0