امروز
1400 مرداد 7
10 20
20 06 98
2 0

افزایش تولید خاویار در شرکت آبزی اکسیر کوثر

خلاصه :

به گزارش روابط عمومی شرکت آبزی اکسیر کوثر از سال گذشته تا کنون در حدود 4 کیلوگرم خاویار از چندین قطعه ماهی خاویاری ( گونه سیبری ) تولید شده و پیش بینی می گردد تا پایان سال جاری با توجه به برنامه ریزی و آمادگی گله های پرورشی جهت استحصال خاویار این رقم به حدود 70 کیلوگرم افزایش یابد و آبزی اکسیر کوثر از جمله صادرکنندگان این محصول در کشور قرار می گیرد


استحصال خاویار