امروز
1399 آبان 9
0 8
22 07 99
0 0

استحصال خاویار

خلاصه :

استحصال خاویار از ماهیان خاویاری این شرکت در ماه جاری صورت پذیرفت شرکت آبزی اکسیر کوثر بعنوان یکی از بزرگترین شرکت های فعال شیلاتی که در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان انواع آبزیان فعالیت دارد و یکی از مهمترین آنها ماهیان خاویاری در گونه های مختلف می باشد. در این مرحله شرکت آبزی اکسیر موفق به استحصال 15 کیلوگرم خاویار شد.


استحصال خاویار

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0