امروز
1400 آذر 6
1 7
11 09 99

استحصال خاویار

خلاصه :

استحصال خاویار از ماهیان خاویاری این شرکت در ماه جاری صورت پذیرفت شرکت آبزی اکسیر کوثر بعنوان یکی از بزرگترین شرکت های فعال شیلاتی که در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان انواع آبزیان فعالیت دارد و یکی از مهمترین آنها ماهیان خاویاری در گونه های مختلف می باشد. در این مرحله شرکت آبزی اکسیر موفق به استحصال 75 کیلوگرم خاویار شد.


استحصال خاویار