امروز
1400 دی 28
39 11
16 04 00

انتصاب مدیرعامل شرکت

خلاصه :

جناب آقای مهندس امیدرضا اصغری مدیرکل سابق دفتر امور ميگو و آبزيان آب شور سازمان شیلات طی حکمی از طرف مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر جناب آقای مهندس اسکندری بعنوان مدیرعامل شرکت آبزی اکسیر کوثر معرفی شدند.