امروز
1399 مهر 3
50 7
25 11 98
0 0

بازدید کارشناسان سازمان نظام دامپزشکی از مزرعه احمد آباد مستوفی

خلاصه :

.


به گزارش روابط عمومی شرکت آبزی اکسیر کوثر این بازدید توسط آقای  دکتر پورزاهدی و هیئت همراه ایشان از قسمتهای مختلف مزرعه احمد آباد مستوفی انجام گرفت.
 

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0