امروز
1400 آذر 6
50 5
16 10 99

بازدید مسئولین سازمان خرید سپاه از روند تولید کنسرو ماهی قزل آلا شرکت

خلاصه :

به گزارش روابط عمومی شرکت آبزی اکسیر کوثر این بازدید توسط مسئولین سازمان خرید سپاه از قسمتهای مختلف کارخانه تولید کنسرو ماهی قزل آلا انجام گرفت. در این بازدید با توجه به تفاهم نامه تامین کنسرو ماهی، جهت سازمان خرید سپاه، مسئولین این سازمان محترم کیفیت و کمیت کنسرو تولیده شده را مورد تائید قرار دادند.


.