امروز
1400 مرداد 7
38 18
1 09 99
7 0

برداشت میگوی آب شیرین (روزنبرگی) از مزرعه قصر شیرین شرکت آبزی اکسیر کوثر

خلاصه :

به گزارش روابط عمومی شرکت با برداشت سالانه بیش از یک تن میگوی آب شیرین و تولید بیش از 1 میلیون پست لارو مزرعه قصر شیرین تنها مرکز فعال در زمینه تولید این گونه با ارزش کشور می باشد


برداشت میگوی آب شیرین