امروز
1399 آبان 9
22 7
20 08 98
7 0

برداشت میگوی آب شیرین (روزنبرگی) از مزرعه قصر شیرین شرکت آبزی اکسیر کوثر

خلاصه :

به گزارش روابط عمومی شرکت با برداشت سالانه بیش از یک تن میگوی آب شیرین و تولید بیش از 1 میلیون پست لارو مزرعه قصر شیرین تنها مرکز فعال در زمینه تولید این گونه با ارزش کشور می باشد


برداشت میگوی آب شیرین

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0