امروز
1399 آبان 9
37 7
28 05 97
0 0

۸۵ درصد ظرفیت تولید تخم قزل آلا در کشور نابود شد احتمال حمله بیوتروریستی فرانسه و آمریکا

خلاصه :

عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی کشور گفت: واردات تخم های خارجی به کشورمان باعث شد که مراکز تکثیر تخم داخلی آلوده شود که در این ارتباط ظن بیوتروریسم بودن و نقش دیگر کشورها مانند فرانسه، اسپانیا، آمریکا مطرح است.


تخم چشم زده

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0