امروز
1400 مرداد 7
1 21
15 09 99
0 0

تکثیر ماهی قز آلا و آزاد دریای خزر

خلاصه :

شرکت آبزی اکسیر کوثر به منظور رفع نیاز به واردات تخم چشم زده خارجی، تکثیر ماهی قزل آلا و آزاد دریای خزر را از ابتدای آذر ماه شروع نموده است. برنامه این شرکت جهت تولید در این مرحله 25 میلیون تخم چشم زده ماهی قزل آلا و 2 میلیون تخم چشم زده ماهی آزاد دریای خزر می باشد. این شرکت علاوه بر مرتفع نمودن نیاز مزارع خود در استان های مختلف، نیاز سایر پرورش دهندگان را تا حدودی جهت تامین تخم چشم زده را نیز پاسخگو خواهد بود


تکثیر ماهی قز آلا و آزاد دریای خزر