امروز
1400 آذر 6
54 6
4 12 98

دریافت تقدیرنامه یک ستاره تعالی سازمانی (EFQM) توسط شرکت آبزی اکسیر کوثر

خلاصه :

.


شرکت آبزی اکسیر کوثر در چهارمین دوره فرآیند جایزه مدل تعالی و پیشرفت مبتنی بر معیارهای مدل EFQM  ، شرکت نمود و موفق به کسب تقدیر نامه تک ستاره گردید.

اجرای موفقیت‌ آمیز استراتژی‌ ها در راستای تحقق چشم‌انداز مطلوب شرکت از طریق اعمال مدیریت صحیح نسبت به تغییرات پیش رو براساس معیارهای الگوی تعالی سازمانی، مهمترین عامل موفقیت شرکت آبزی اکسیر کوثر در کسب تقدیر نامه تک ستاره در جایزه ملی تعالي و پیشرفت سازماني است. با اقدامات انجام شده از قبیل آموزش های مفاهیم تعالی، خود ارزیابی و تشکیل کارگروه های تعالی بمنظور خود ارزیابی منطبق بر معیارهای 9گانه مدل EFQM و تدوین اظهار نامه ، در ارزیابی نهایی موفق به کسب تقدیر نامه تک ستاره گردید.

شرکت آبزی اکسیر کوثر به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه شیلات با استفاده از مبانی علمی تعالی سازمانی و مشارکت همه مدیران و کارکنان در این مسیر گام نهاده است و این موفقیت را به تمامی همکاران شرکت آبزی اکسیر کوثر تبریک می گوییم.