امروز
1399 آبان 9
52 8
22 07 99
0 0

تولید کنسرو ماهی قزل آلای رنگین کمان

خلاصه :

شرکت آبزی اکسیر کوثر در سال جهش تولید با بهره گیری از تیم فنی و گروه تحقیق و توسعه خود نسبت به تولید و معرفی محصول جدید در قالب کنسرو ماهی قزل آلا رنگین کمان و سالمون اقدام نموده است و این محصول مراحل اولیه تولید ، اخذ تاییده های قانونی و تبلیغات را دریافت نموده است. و آماده معرفی به بازار مصرف و سبد پروتئینی مردم می باشد. این محصول با برند «ماهیچال» که نام یکی از مزارع شرکت آبزی اکسیر کوثر است تولید و عرضه شده است.


تولید کنسرو ماهی قزل آلای رنگین کمان 

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0