امروز
1400 آذر 6
55 6
22 07 99

تولید کنسرو ماهی قزل آلای رنگین کمان

خلاصه :

شرکت آبزی اکسیر کوثر در سال جهش تولید با بهره گیری از تیم فنی و گروه تحقیق و توسعه خود نسبت به تولید و معرفی محصول جدید در قالب کنسرو ماهی قزل آلا رنگین کمان و سالمون اقدام نموده است و این محصول مراحل اولیه تولید ، اخذ تاییده های قانونی و تبلیغات را دریافت نموده است. و آماده معرفی به بازار مصرف و سبد پروتئینی مردم می باشد. این محصول با برند «ماهیچال» که نام یکی از مزارع شرکت آبزی اکسیر کوثر است تولید و عرضه شده است.


تولید کنسرو ماهی قزل آلای رنگین کمان