امروز
1400 دی 28
37 11

عرضه مستقیم ماهی

خلاصه :

این شرکت یکی از مجهزترین شرکت های فعال در زمینه تکثیر و پرورش انواع آبزیان می باشد که بصورت مستقیم ماهی از مزارع این شرکت در استان لرستان به واحد عرضه واقع در احمدآباد مستوفی منتقل و دپو می شود و همشهریان عزیز بصورت زنده ماهی را از استخرها صید کرده و توسط پرسنل زحمتکش شرکت در حضور مشتری پاک و شکم خالی می شود.


عرضه مستقیم ماهی از چشمه های استان لرستان در احمدآباد مستوفی استان تهران