امروز
1400 مهر 6
35 17

مزرعه احرار

خلاصه :

مزرعه احرار


مزرعه احرار
محل: استان لرستان
فعالیت: پرورش و تکثیر
سیستم پرورش: آب جریان دار متراکم
گونه پرورشی: قزل آلا
تولید سالانه :800 تن