امروز
1399 آبان 9
28 8

مزرعه احرار

خلاصه :

مزرعه احرار


مزرعه احرار
محل: استان لرستان
فعالیت: پرورش و تکثیر
سیستم پرورش: آب جریان دار متراکم
گونه پرورشی: قزل آلا
تولید سالانه :800 تن

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0