امروز
1400 دی 28
55 11

مرکز تحقیقات شیلات قصر شیرین

خلاصه :

مرکز تحقیقات شیلات قصر شیرین


مرکز تحقیقات شیلات قصر شیرین
محل: استان کرمانشاه
تکثیر و پرورش
گونه پرورشی: کپور معمولی و میگوی آب شیرین
فعالیت: تکثیر و پرورش
ظرفیت تولید سالانه : 60 تن