امروز
1399 آبان 9
6 9

مرکز تحقیقات شیلات قصر شیرین

خلاصه :

مرکز تحقیقات شیلات قصر شیرین


مرکز تحقیقات شیلات قصر شیرین
محل: استان کرمانشاه
تکثیر و پرورش
گونه پرورشی: کپور معمولی و میگوی آب شیرین
فعالیت: تکثیر و پرورش
ظرفیت تولید سالانه : 60 تن

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0