امروز
1399 خرداد 5
54 7

مزرعه فیروزکوه

خلاصه :

مزرعه فیروزکوه


مزرعه فیروزکوه
محل: استان تهران
سیستم پرورش: آب جریان دار متراکم
گونه پرورشی: قزل آلا
تولید سالانه 300 تن
فعالیت: پرورش

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0