امروز
1400 دی 28
57 9

مزرعه فیروزکوه

خلاصه :

مزرعه فیروزکوه


مزرعه فیروزکوه
محل: استان تهران
سیستم پرورش: آب جریان دار متراکم
گونه پرورشی: قزل آلا
تولید سالانه 300 تن
فعالیت: پرورش