امروز
1399 آبان 9
3 9

مزرعه ماهیچال

خلاصه :

مزرعه ماهیچال


مزرعه ماهیچال
محل: استان لرستان
فعالیت: پرورش و تکثیر
سیستم پرورش: آب جریان دار متراکم
گونه پرورشی: قزل آلا
تولید سالانه :500 تن

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0