امروز
1400 آذر 6
15 5
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

این شرکت یکی از مجهزترین شرکت های فعال در زمینه تکثیر و پرورش انواع آبزیان می باشد که بصورت مستقیم ماهی از مزارع این شرکت در استان لرستان به واحد عرضه واقع در احمدآباد مستوفی منتقل و دپو می شود و همشهریان عزیز بصورت زنده ماهی را از استخرها صید کرده و توسط پرسنل زحمتکش شرکت در حضور مشتری پاک و شکم خالی می شود.

ادامه

دریاچه تفریحی ورزشی این شرکت واقع در احمدآباد مستوفی محیطی بسیار دیدنی برای هموطنان عزیز در استان تهران می باشد که دارای امکانات رفاهی فراوان از جمله رستوران، ماهیگیری و ... می باشد.

ادامه

ماهیگیری ورزشی

ادامه

این شرکت یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه ساخت و تولید انواع قفس های پرورش ماهی در دریا و پشت سدها و دریاچه می باشد.

ادامه

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

عرضه مستقیم ماهی

این شرکت یکی از مجهزترین شرکت های فعال در زمینه تکثیر و پرورش انواع آبزیان می باشد که بصورت مستقیم ماهی از مزارع این شرکت در استان لرستان به واحد عرضه واقع در احمدآباد مستوفی منتقل و دپو می شود و همشهریان عزیز بصورت زنده ماهی را از استخرها صید کرده و توسط پرسنل زحمتکش شرکت در حضور مشتری پاک و شکم خالی می شود.

ادامه
دریاچه تفریحی و ورزشی

دریاچه تفریحی ورزشی این شرکت واقع در احمدآباد مستوفی محیطی بسیار دیدنی برای هموطنان عزیز در استان تهران می باشد که دارای امکانات رفاهی فراوان از جمله رستوران، ماهیگیری و ... می باشد.

ادامه
ماهیگیری ورزشی

ماهیگیری ورزشی

ادامه
ساخت و تولید قفس های پرورش ماهی

این شرکت یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه ساخت و تولید انواع قفس های پرورش ماهی در دریا و پشت سدها و دریاچه می باشد.

ادامه

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی