امروز
1400 آبان 5
32 23
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

قایق سواری - ماهی گیری -بازدید از مزرعه (تولید . تکثیر و پرورش آبزیان) به همراه رستوران سنتی . آلاچیق . نمازخانه و سالن خرید محصولات آبزی و ماهی زنده بخشی از این مجموعه میباشد

ادامه

مزرعه فیروزکوه

ادامه

مزرعه ماهیچال

ادامه

مزرعه احرار

ادامه

سد شهدای گمنام

ادامه

مرکز تحقیقات شیلات قصر شیرین

ادامه

سد ایوشان

ادامه

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

مزرعه احمد آباد مستوفی

قایق سواری - ماهی گیری -بازدید از مزرعه (تولید . تکثیر و پرورش آبزیان) به همراه رستوران سنتی . آلاچیق . نمازخانه و سالن خرید محصولات آبزی و ماهی زنده بخشی از این مجموعه میباشد

ادامه
مزرعه فیروزکوه

مزرعه فیروزکوه

ادامه
مزرعه ماهیچال

مزرعه ماهیچال

ادامه
مزرعه احرار

مزرعه احرار

ادامه
سد شهدای گمنام

سد شهدای گمنام

ادامه
مرکز تحقیقات شیلات قصر شیرین

مرکز تحقیقات شیلات قصر شیرین

ادامه
سد ایوشان

سد ایوشان

ادامه

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی